top of page

Vallning med känsla och respekt

När man använder ett djur för att tillgodose ett annat djurs beteendebehov tar man på sig ett enormt ansvar, både säkerhetsmässigt och etiskt. Genom det här inlägget vill jag ge min syn på vallning, ansvaret, fåren och mitt förhållningssätt till vallning med hund. Mina ställningstaganden i frågan betyder inte att jag anser att de som inte delar min uppfattning har fel, eller på något sätt har en felaktig djurhållning eller bedriver vallning med hund på ett sätt som strider mot några djurskyddsregler. Jag vill däremot att ni som hundägare och/eller kund ska känna till vårt förhållningssätt när man bokar kurser eller privatlektion i vallning, kanske vill jag också att ni börjar fundera på ett djupare plan vad ni har för grundsyn kring djur och djurhållning. Den ställs nämligen på sin spets när vi använder en art för att en annan art (hunden) ska få en ökad välfärd.

Hunden

Vallning är ett predationsbeteende för hundar och för vallhundarna ligger beteendet högt upp i deras behovstrappa. De finns kunder som kommer till oss för första gången och “tänder” sina hundar på får. Det är en häftig upplevelse för en hundägare att få ta del av. Hunden hamnar i rätt sammanhang och pusselbitarna faller på plats, känslan infinner sig och hunden börjar agera mot fåren. I det här läget befinner sig alltid fåren i en större fålla och hunden är utanför.

Grundträning av en vallhund är något av det roligaste som finns. Det är ett teamwork som jag inte kan hitta i något annat sammanhang. Det är tidskrävande, utmanande och så himla mycket värt det. Träningen spiller även av sig i andra sammanhang. Hunden får ett annat självförtroende, en annan självkänsla och samhörigheten mellan hund och ägare som uppstår genom vallningen är svår att beskriva.

Som hundägare lär du dig att läsa av din hund på ett helt annat sätt än du gör i andra sammanhang, du märker också att din hund tar för sig och agerar annorlunda än den vanligen gör i annan hundträning. Din roll som herde är att ge din hund uppdrag,du fungerar som en arbetsledare men ska samtidigt lita på att hunden är kapabel att utföra uppdragen när den väl är ute och jobbar. Människans svåraste uppgift,när det gäller det mesta inom hundträning, är att inte styra för mycket.

Under årens lopp har jag tyvärr fått se hundar som under sträng lydnad är inne hos fåren och varje gång de agerar på fårens rörelser korrigeras de. I min värld handlar det om “ani-vallning” och det är inte okej utan rent djurplågeri. Hunden får inte agera hur den vill i vallningen eller runt fåren, absolut inte, men det är inte samma sak som att kontrollera och kväsa hundens försök att göra sitt jobb. Vallningsarbetet och grundträningen ska ske i samförstånd med hunden och med känsla och respekt för både hunden och fåren. Det kan låta som fina ord i teorin men vi har en utarbetad plan för varje enskilt ekipage som kommer och tränar hos oss. Den utarbetas under arbetets gång och efter varje lektion får ni feedback och förslag på nästa steg.

Rhino har ”parkerat” sina får.Fåren

Den andra pusselbiten i vallningen är fåren. Vi har en grupp Värmlandsfår och en grupp blandrasfår, totalt 13 individer. Den dagliga skötseln och samvaron med fåren är värdefull, både för att lära känna en annan art men också för att bygga tillit och förståelse i vallningsarbetet. Vi försöker förmedla “fårkunskap” till de som kommer och vallar hos oss. Det är en del i vallningsarbetet. När man tillägnar sig mer förståelse och empati för fåren är det lättare att bygga vallningsarbetet med respekt för båda arterna.Fåren behöver sin flock för att må bra, minst 5 individer men gärna fler. De ska ha andra får inom synhåll för att inte bli stressade. Vi bygger kontinuerligt fårens tilliten till människor, inte bara oss utan även de hundförare som kommer och vallar. I vallningen upplever fåren att de blir jagade av hunden men det hålls på en nivå där fåren förstår att de inte kommer bli avfångade (dödade) utan jakten stannar efter insamlandet. Våra får är invallade av oss och har lärt sig att klura ut om människan som är inne och jobbar med hund har “kontroll” på sin hund dvs, kan stoppa den och/eller kalla in den om det går för fort. När de väl har förstått det är de ganska coola i situationen. Är en hund lite väl påstridig i fösandet/drivningen säger de ifrån. Händer det är det nästan alltid så att träningen har gått för fort fram och förståelsen hos hunden behöver befästas mer.Att ha får

Ibland får jag frågan om det är enkelt att ha får, ofta i samband med vallning. Den frågan är ju relativ. Under mina år som fårägare har jag lärt mig mycket men framförallt anser jag att man har en skyldighet att tillgodose ett djurs behov när man håller dem i fångenskap. Vi har fåren till landskapsvårdare och vallar med dem. Våra får går på lösdrift. Vi anser att deras rörelsebehov behöver tillgodoses året om. De har dagliga fnattryck och galopperar över hela hagen eller springer runt i skogsdungen och stångas. Det är rätt underhållande att iaktta dem från fönstret när de fnattar runt. Det är en del jobb med klippning, verkning av klövar, daglig skötsel, se till stängsel, underhåll av vindskydd, träckprov, avmaskning och att regelbundet observera och kontrollera deras hälsostatus. Jag skulle inte råda någon att köpa får enbart för att tillgodose min hunds vallbehov. Fårens plats hos oss är i första hand för att de är trevliga djur som man lär sig mycket av. De har alla sina personligheter och är “roliga” att umgås med. Valet av ras var ganska enkelt. Jag gillar att de har olika färger och samt att storleken på rasen passade oss. De har inte heller problem med kyla och eftersom de skulle gå på lösdrift var det ett krav. Den enda gången fåren nyttjar sitt vindskydd är om regnet öser ner och när de blir utfodrade. All övrig tid väljer de att vara utomhus. Valfrihet och acceptans är viktigt för oss när det gäller djurhållningen.Vallning som tävlingsform

Vallning är som mycket annat inom hund, något som kan tävlas i. VP (vallprov) är något som bordercollie genomför för att få gå i avel, så den räknar jag inte till tävling då det finns en funktion bakom. Tävling handlar om någon form av prestation, jämförelse med andra ekipage och att det finns ett tydligt mål. Människor är olika, så även hundägare och flera älskar att tävla med sina hundar medan andra inte gör det. Jag har tävlat med mina hundar i olika sporter, exempelvis agility, rallylydnad och Nosework.

Mitt förhållningssätt till vallning handlar inte om tävling eller prestation. Jag kan helt enkelt inte se hur man kan värdera och bedöma hur tillit och relation mellan förare och hund utvecklas tillsammans med fåren. Det man däremot kan värdera och bedöma är hur väl ägaren och hunden klarar stress och nya miljöer. En duktig vallhund kan gå dåligt på tävling men ha talang och behov av att valla tillsammans med sin människa. Som hundägare behöver du fundera på syftet med vad du håller på med. Vallning är till för hunden. Hundens behov och plats att få vara sig själv och sättas i ett sammanhang som känns rätt.

Alla har ett val när det gäller att tävla med sin hund och ibland tror jag att vi människor behöver hitta andra forum att umgås och träna hund tillsammans, utanför tävlingssammanhang. Hos oss brukar vanligen 2 ekipage dela på en timmes lektion, helt enkelt för att hunden ska få vila och att man lär sig av varandra.

Återigen, jag är inte ute efter att döma folk som tävlar med sina hundar men vill öppna upp för reflektion och tankar om vad “kostnaden” är för hunden. I en aktivitet som vallning är jag lite extra noga med att låta det vara hundens hobby, en plats att få växa och utvecklas tillsammans med sin människa, utanför tävlingsvärlden.

Observera och reflektera

Inledningsvis skrev jag om respekt och ansvar när man använder ett djur mot ett annat djur. Jag använder och undervisar om vikten av observation. Djuren, både hunden och fåren ger oss signaler och deras beteende ger oss ledtrådar i hur de upplever situationen. Jag observerar fåren dagligen, för att lära mig att förstå dem. Först när jag har förståelse för deras signaler har jag möjlighet att utbilda min hund till en kompetent vallhund. Grundförutsättningarna finns i generna men träningen att använda “råmaterialet” på ett respektfullt och bra sätt är själva resan. Resan i sig har inget mål,man blir aldrig helt färdig. Det finns alltid detaljer att utveckla. Större djurgrupper, flytta längre sträckor,flytta och dela upp besvärliga djur, flytta med mindre tryck, ja listan kan göras hur lång som helst.

När jag observerar ställer jag 3 frågor:

 • Vad ser jag?

 • Varför är det så?

 • Vad betyder det?

Observationsteknik kräver träning. Svårigheten är att inte direkt tolka det vi observerar utan istället ha ett öppet sinne för olika förklaringar till de beteenden vi ser. När vi har hund och får tillsammans gäller det att ha i åtanke hur de interagerar med varandra och därmed påverkar varandras beteende. När det finns flera hundar i sammanhanget, även om bara en hund är lös och i vallningsarbete så påverkas fåren av de andra hundarnas närvaro. En grundtanke i observationer är att alla detaljer är viktiga och spelar roll för observationen.Avslutningsvis vill jag sammanfatta och definiera vårt förhållningssätt till djurhållning, vallning och lärande. Vi har en grundsyn som kan sammanfattas i ett antal punkter:

 • När djur används för att andra djur ska få utföra sina beteendebehov krävs ett utarbetat förhållningssätt.

 • Våra djur har i stor utsträckning möjlighet till valfrihet och acceptans i sitt dagliga liv. Arbetet att öka deras valfrihet pågår kontinuerligt.

 • I vallning med hund tar vi stor hänsyn till fårens välbefinnande och anpassar situationen efter deras förmåga.

 • Ekipage som tränar vallning hos oss undervisas i “fårkunskap” och observationsteknik.

 • Vallning hos oss är till för hunden. Människan är här för att lära sig förstå sin hund på ett djupare plan.

 • Vi undervisar inte i vallning för tävling.

 • Vi hjälper och stöttar hundägare att bli egna experter på sin hund i vallningen.

 • Vi tar emot hundar med problembeteende och kan använda vallningen som en del i att öka välfärden hos hunden.

Har ni frågor eller funderar på att börja valla med din hund,hör av dig för ett inledande samtal. All vår telefonrådgivning är kostnadsfri.

Ingela Wik

Leg. specialpedagog och hundpsykolog
17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page